İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

Olası felaketlere karşı daha güvenilir olabilmek, kuruma ait verilerin erilebilirliğini garanti altına alabilmek ve ilgili regülasyonlara da uyumlu kalabilmek için, felaket senaryolarını temelde iki ayrı başlık altında inceliyoruz; 

Yerel Felaketler

Kurumun mevcut fiziki ortamı veya lokasyonunda  kritik servisler ve onların çalıştığı yazılım / donanım altyapılarında meydana gelebilecek sorun, problem ve servis kesintilerine karşı alınması gereken önlemleri içerir. 

 • Yerel alan ağı içerisinde çalışmakta olan iş kritik sistem ve servisler ile ilgili olası felaket senaryolarına özel çözüm oluşturma
 • E-posta sürekliliği için tasarım ve uygulama
 • Veritabanı kümeleme (clustering) ile süreklilik sağlama
 • Yük paylaştırma (load balancing) ile uygulama ve web hizmetlerinin sürekliliğini sağlama
 • Sunucu sanallaştırma ile kesintisiz kaynak aktarım ve arttırım ortamı sağlama
 • Gelişmiş veri yedekleme Teknolojileri ile çok noktalı ve güvenli veri saklama çözümleri sunma 

Küresel Felaketler

Ülke veya bölge çapında oluşabilecek ve tamamen kontrolümüz dışında gelişen, yangın, deprem, su baskını ve benzeri doğal afetler halinde alınması gereken önlemleri kapsar; 

 • Daha geniş kapsamlı felaket senaryoları üzerine tasarlanmış müşteriye özel çözüm oluşturma
 • Depolama tabanlı uzak nokta replikasyon ile ikincil güvenli yedekleme ortamı sağlama
 • Sunucu tabanlı uzak nokta replikasyonu ile iki lokasyon arası verilerin güncel tutulması.
 • Sunucu ve masaüstü sanallaştırma ile kolay yedeklenebilirlik sağlama
 • Felaket merkezi olarak ikincil verimerkezi barındırma hizmetinden faydalanma
 • Siztek Bulut ile güvenli ikinicil yedekleme imkanı (heryerde veri güvenli veri konsepti)