BT Dış Kaynak Kullanımı

Kurumların kendi öz kaynakalrının yetersiz olduğu veya istenilen kriterde Hizmet sağlamanın zorlaştığı durumlarda, Siztek olarak BT Dış kaynak hizmetleri kapsamında aşağıdaki “ana hizmet modülleri” tek başına veya birden fazla hizmet modülü bir arada olmak üzere çeşitli alternatiflerde sunulmaktadır;

 • Teknik Yardım Masası Hizmetleri - Help Desk
 • Kullanıcı Masaüstü ve Mobil Sistemler Yönetimi Hizmetleri
 • Ağ ve İletişim Altyapısı Yönetim Hizmetleri
 • Sunucu Sistemleri Yönetim Hizmetleri (Microsoft ve Linux İşletim Sistemleri Dahil)
 • Kurumsal Uygulamalar Yönetim Hizmetleri
 • Mesajlaşma Platformları Yönetim Hizmetleri (Exchange Server v.s)
 • Network Yönetimi (Domain v.s)
 • Veritabanı Yönetimi (MSSQL ve MySQL Server)
 • BT Güvenlik Platformu Yönetim Hizmetleri (Firewall, Antivirus, IDS, IPS v.s)
 • Dosyalama Paylaşımı Servisleri Yönetimi (File Server, Print Server, v.s.)
 • Web veya Portal Servisleri Yönetimi
 • Sanallaştırma Platformu Yönetim Hizmetleri
 • Yedekleme ve Depolama Altyapısı Yönetim Hizmetleri

Dış kaynak kullanımı hizmetleri, gerek hizmet verilecek lokasyonun Müşteri Lokasyonu olması gerekse herhangi bir veri merkezinde müşteriye özel (private) yada ortak kullanımlı (public) bulut servis sağlayıcılarının olduğu lokasyonlar olması mümkündür. Bazı durumlarda hibrit olarak bu metodların hepsi bir arada da söz konusu olabilir. Siztek olarak, mevcut durum ve/veya hedeflenen durum analiz edilerek en uygun ortamlar sağlanarak Hizmet çeşitliliği tedarik edebilmekteyiz.

Dış Kaynak Kullanımı Avantajları;

Bir dış kaynak kullanımı kararı verildikten sonra, aşağıda tanımlı idari, teknik ve finansal avantajlar söz konusu olacaktır.

 • Hizmet sağlayan personelin eğitimi, sürekliliği, iş akitlerinin yönetilmesi ve benzeri operasyonel süreçleri yönetmek zorunluluğu kalmaz
 • Sözleşmelerle belirlenmiş kriterlere uygun Hizmet sağlanacak şekilde gerekli iş gücü sürekli olarak Hizmet sağlayan tarafından oluşturulur.
 • Sözleşmelerde belirtilmiş Hizmet kalitesi kriterleri oluşmadığı zaman, hizmet sağlayıcı tarafına cezayi yaptırım uygulanabilir ve/veya farklı bir Hizmet sağlayıcı ile anlaşılarak kalite arttırılabilir.
 • Kontrollü bir şekiklde büyüme veya küçülme senaryoları oluşturulabilir ve dış kaynak hizmeti buna göre adapte edilerek gereksiz maliyetlerin önüne geçilebilir.
 • Yatırım yapmak yerine operasyonel kiralama veya lisans kullanım hakkı kiralama modelleri ile maliyet kontrolü sağlanabilir.
 • Alınan hizmetler operasyonel gider olarak bilançolarda gözükeceğinden, gelir vergisinden mahsup edilebilir.