Farkımız

Proaktif Hizmet Anlayışı

Raporlama ve Düzenli İzleme

SizTek, önermekte olduğu hizmet kapsamı içerisinde tecrübesi ve bilgi birikimi ile raporlar üreterek proaktif hizmet anlayışını sunmaktadır.

  • Kaynak Utilizasyonu (iş gücünün efektif ve esnek kullanımı)
  • Bir ay içerisinde yardım masasına gelen ilk on istek (hizmet kategorisine göre)
  • Bir ay içerisinde çağrı masasına istekte bulunan ilk on kullanıcı
  • Bir ay içerisinde çağrı masasına iletilen ilk on donanım arızası
  • Aylık servis seviyesi raporu
  • Haftalık detaylı çağrı raporu

SizTek’den bir uzman danışman, belirlenen periodlarla ziyaretlerde bulunarak raporlar müşteri ile değerlendirilir ve önerileri yazılı/sözlü olarak sunulur. Bu raporlar ve görüşmeler sonrasında alınan kararlar ile tüm engelleyici aksiyonlar hayata geçirilir ve çalışan verimliliğinin artışı sağlanır.

Süreç Yönetimi

BT Yönetimi Süreçleri

SizTek, dış kaynak hizmetleri tedariği süresince, kurumunuzun ihtiyacı olan süreçleri gözden geçirir.

“ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Best Practice” yaklaşımı ile gerekli düzenlemeleri yapar.

BT verimliliğini arttıracak aksiyonların alınmasını sağlar.

SizTek, Çözüm Ortakları ile birlikte, ITIL metodolojilerine konu olan
Çağrı Yönetimi (Incident Management),
Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management),
Problem Yönetimi (Problem Management)
Değişiklik Yönetimi (Change Management)

gibi süreçleri müşterinin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyerek hizmet tedariğini bu kapsamda gerçekleştirir.

Bilgi Paylaşımı

En Değerli Varlığımız Bilgimizi Paylaşıyoruz

SizTek, tedarik ettiği hizmetler süresince tüm hizmetler ile ilgili bilgileri müşterinin uygun göreceği yetkililerin paylaşımına açarak, bilgi katkısı sağlar.

Bu kapsamda arızalar, sorunlar, çözülemeyen problemler ve benzeri kriz durumlarını anlık izlenebilir.

Kaynak kullanımı ve verimlilik ile ilgili tüm değerlere anında ulaşarak operasyonun işlevselliğini sorgulama imkanı ve esnekliği tanınır. Ayrıca, yapılacak olan anlaşmanın türüne göre maliyet oluşturan tüm kalemlere de erişim imkanı sağlanabilmektedir.

Servis Seviyesi Yönetimi (SLM)

Hizmet Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme

SizTek’in önermekte olduğu hizmet kapsamında olan SLM, mevcut operasyondaki kaynakların ve kapasitelerin planlanmasını içermektedir.

Müşterinin dinamik olarak değişen ihtiyaçları referans alınarak servislerin adaptasyonu sağlanır.

Olası servis kayıplarının asgariye indirilmesi veya servislerin önceliklendirilmesi sağlanır.

SLM temel olarak kurumunuza IT servislerinde maliyet ve iş gücü sarfiyatı kontrolü sağlamaktadır

Proje Yönetimi

Siztek ve Çözüm Ortakları, önermekte olduğu dış kaynak hizmetleri alternatiflerinde ;

Geçiş süreci (Transition Period) süresince uzman bir proje yöneticisi atayarak projenin tüm fazlarını planlamaktır.

Proje yöneticisinin görevi geçişin asgari sorunla tamamlanmasını sağlamak ve kurumunuzun ihtiyaçlarına göre bir hizmet operasyonu oluşturmaktır.

Proje öncesi ön görülmeyen ve teklifte kapsam dışı kalmış parametreler ile karşılaşılması durumunda rapor oluşturularak, müşteri yetkilileri ile de bu rapor paylaşılarak aksiyon alınması sağlanır

Bu işlemler gerçekleştirilirken de mevcut operasyonun aksamaması garanti altına alınır.

Geçiş süresi tamamlandıktan sonra, Proje Yöneticisi görevini Hizmet Yöneticisine (Service Manager) devreder

Hizmet tedariği süresince SLM kapsamındaki iletişim noktası Hizmet Yöneticisi olur.

İş Ortaklığı Yaklaşımı

İş Ortağınız Olarak Size Değer Veriyoruz

SizTek hizmet tedariği süresince kurumunuzda bir servis sağlayıcı olmaktan öte sizin iş ortağınız olmayı prensip edinmiştir.

İş ortağınız olarak amacımız size hizmet üretirken, periyodik olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarda BT operasyonlarında Orta vadede maliyeti azaltmak Mevcut maliyetler ile daha kaliteli servis üretimini sağlamak için alternatifleri değerlendirerek kurumunuza katma değer sağlayacaktır.